Servei SALUS de Worldcom PR Group

Worldcom PR Group ofereix a nivell internacional un servei de gestió de crisis en el qual participem com a agència de comunicació a Espanya. A més, LF Channel col·labora amb importants agències de comunicació i relacions públiques a nivell europeu i en altres continents.

Gestió professional de la comunicació en una situació de crisi

Una comunicació transparent, acurada i oportuna ajuda a mantenir la confiança dels clients i empleats, mitigant l’impacte negatiu en la percepció pública. A més, proporciona una oportunitat per demostrar lideratge i responsabilitat, reforçant la reputació i construint relacions sòlides amb les parts interessades.

Fases de la gestió de crisi en el servei SALUS

La protecció que t’ofereix el servei SALUS es basa en la identificació de les vulnerabilitats i en una preparació prèvia juntament amb una protecció posterior.

“Preparedness”

PREPARACIÓ INICIAL, RESPOSTA IMMEDIATA

 • Avaluació de riscos i escenaris.
 • Revisió de materials.
 • Definició de processos de resposta i protecció de l’equip.

PREPARACIÓ PERMANENT

 • Disponibilitat garantida 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l’any.
 • Revisió i millora per part d’experts.

DISPONIBILITAT DE L’EQUIP EXPERT

 • Assignació de 2 persones gestores especialitzades per país.

ACTUALITZACIÓ ANUAL DE LA PREPARACIÓ

 • Assignació de 2 persones gestores especialitzades per país.

“Protection”

RESPOSTA IMMEDIATA

 • L’equip de guàrdia entra en acció.

PROTECCIÓ EXPERTA

 • L’equip adapta un enfocament preparat per a les necessitats de la crisi.

REVISIÓ I MILLORES

 • L’equip identifica les conclusions apreses i millora la preparació.

Som la millor opció per ajudar-te en la
GESTIÓ DE CRISIS

Disposem d’un model senzill de tarifes

SALUS PREPARA UN PAÍS
Tarifa per l’avaluació inicial de riscos, onboarding i preparació estàndard, entre

1.500€ – 2.400€

Tarifa de preparació: accés 24x7x365 a experts i les seves eines, entre

175€ – 300€ al mes (*)

(*) depenent del país.
En tots dos casos, el període mínim de protecció és de 12 mesos. 
SALUS PREPARA VARIOS PAÍSOS
PAÍS SEU: mateixes tarifes que en “Salus Prepara un País” més una quota anual de coordinació per al partner principal de

1.500€

PAÍS SUPORT: mateixes tarifes que per a “Salus Prepara un País”.
SALUS PROTECT
Tarifa per hora de protecció activa en cas de crisi.

DESCOMPTES PER SERVEIS ADDICIONALS

Elaboració de documents de resposta.
Desenvolupament de polítiques i procediments detallats per a crisis.
Formació en mitjans de comunicació.
Simulacres de crisis.
Sessions de capacitació en missatges de comunicació.
Informe de seguiment diari en línia (o en un altre interval de temps).

 

Contacte

Resolem els teus dubtes?

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.