Avís legal

Avís legal i termes d’ús
En aquest espai, l’usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que conegui aquests termes abans de continuar la navegació. LF Channel s.l, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb garanties plenes i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i l’ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades) i la LSSI-CE, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de www.lfchannel.com inclosos els continguts i serveis que s’hi posen a disposició. Tota persona que accedeixi a la web, www.lfchannel.com (“Usuario”) accepta sotmetre’s a les condicions generals vigents en cada moment del portal www.lfchannel.com.

DADES PERSONALS QUE OBTENIM I COM HO FEM
Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS
L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb www.lfchannel.com. Així, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir a la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix: La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, a menys que es compti amb l’autorització dels seus titulars legítims; Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels titulars legítims; La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, www.lfchannel.com, l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de www.lfchannel.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar dominio) o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal de la web. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables i que, per tant, www.lfchannel.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l’usuari a www.lfchannel.com poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon, en exclusiva, a www.lfchannel.com i aquesta assumeix totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació que contenen d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i www.lfchannel.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https; per tant, tenim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS
www.lfchannel.com informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients. L’usuari podrà fer reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a dop@lfchannel.com, indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
L’usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, a través de correu electrònic a: dop@lfchannel.com, si ho vol, adjuntant el formulari de reclamació següent: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Firma de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Per si pot ser del seu interès, per sotmetre les seves reclamacions pot utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o d’una part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de www.lfchannel.com. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de www.lfchannel.com.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, que inclou sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (que comprèn l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació d’aquests continguts), podcasts, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus drets legítims de propietat intel·lectual per la introducció d’un contingut determinat en la web, haurà de notificar la dita circumstància a www.lfchannel.com. indicant:
• Dades personals de l’interessat, titular dels drets infringits presumptament, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la presenti un tercer distint de l’interessat.
• Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS
Les pàgines del web www.lfchannel.com, podrien proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir als enllaços esmentats. www.lfchannel.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés als enllaços esmentats.
Així mateix, l’usuari trobarà en aquest lloc pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir-ne perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’hi identifica l’usuari.
La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en els dits llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Per tot això recomanem encaridament als usuaris revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliats.
L’usuari que es proposi establir un enllaç amb qualsevol dispositiu tècnic des del seu lloc web al portal www.lfchannel.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de www.lfchannel.com. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre www.lfchannel.com i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de www.lfchannel.com dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS
Al nostre web es permet fer comentaris per enriquir-ne els continguts i fer-hi consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquest web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimaran, també, aquells comentaris creats només amb fins promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que es pugui considerar contingut brossa en general.
No es permetran comentaris anònims, ni tampoc els fets per una mateixa persona amb diferents àlies. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causa de:
• La falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu de la web, o dels seus serveis i continguts;
• L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal;
• La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
• El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Amb caràcter general les relacions entre www.lfchannel.com amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE
En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre aquestes condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal www.lfchannel.com, per favor, dirigeixi’s a dop@lfchannel.com