En què consisteix un clipping de premsa?

25 juny 2024

En el sector de la comunicació i relacions públiques és molt freqüent sentir el terme clipping. Però a què ens referim exactament amb aquest concepte?Qui s’encarrega d’aconseguir-ho, com es crea i per a què serveix? Si t’estàs endinsant en el món de les relacions públiques, el clipping de premsa serà un punt clau en una estratègia de comunicació a mitjans, que mesurarà l’èxit de la mateixa.

Què és un clipping de premsa

Alguna vegada has buscat el teu nom en Google per a veure què sortia? Perquè fer un ‘clipping’ de premsa és, de fet, una cosa similar, però aplicat a l’àmbit empresarial. La paraula ‘clipping de premsa’ és en anglesa ‘retallada de premsa’. És possible que també vegem termes com ‘press clipping’, ‘clipping de mitjans’ o simplement ‘clipping’.Amb aquest terme ens referim a la recopilació de tota mena d’articles i notícies en mitjans de comunicació que esmenten un tema específic, un esdeveniment, una empresa o una persona.

Inicialment, aquesta eina va néixer per a recopilar totes les notícies que esmentaven una marca en la premsa escrita. Però amb la introducció de la televisió, ràdio i internet, el clipping de premsa s’ha estès a tots aquests canals.

Per tant, el clipping de premsa recopilarà els esments que es fan d’una marca en:

 • Periòdics i revistes impreses.
 • Programes de televisió.
 • En programes de ràdio o podcasts.
 • En línia, ja sigui en mitjans de comunicació, blogs o webs.

Generalment, el clipping de premsa és l’eina principal per a monitorar i avaluar l’esforç d’una campanya de relacions públiques. Per exemple, quan enviem una nota de premsa als mitjans, l’objectiu d’aquest enviament és aconseguir esments en els mitjans. Per tant, el clipping de premsa serà l’eina amb la qual monitorarem l’èxit de la nostra campanya de relacions públiques.

Dona grabant amb una càmera a un grup de persones per la televisió.

Per a què serveix el clipping de premsa

L’objectiu principal de fer aquesta recopilació és el de monitorar la presència i l’impacte mediàtic d’una empresa o una persona. Quins són els beneficis pot tenir dur a terme aquest rastreig?

 1. Seguiment de la imatge pública: monitorar la percepció d’un subjecte en els mitjans de comunicació és important. Analitzant els seus esments en premsa es podrà entendre la percepció del públic i fins i tot a detectar aspectes a millorar dins del pla de comunicació. Aquest seguiment és útil, per exemple, per a una persona coneguda, un líder d’opinió o un alt directiu, que monitoren la presència del seu nom en mitjans per a poder saber què es diu d’ells/as diàriament.
 2. Anàlisi de la competència: es podrà fer un seguiment de l’activitat i la presència dels competidors en els mitjans. D’aquesta manera, serà possible visualitzar les estratègies de la competència i establir les amenaces o oportunitats de la teva marca en el mercat.
 3. Documentació i arxiu: desar un registre històric de tots els esments que la teva marca ha tendit en mitjans és molt útil a l’hora de tenir referències al llarg del temps, així com per a realitzar informes interanuals que ens permetin conèixer l’evolució de la visibilitat d’una marca durant diversos anys.
 4. Avaluació de les campanyes de comunicació: finalment, i potser la més important per a les agències de comunicació, els clippings permeten avaluar l’efectivitat de les campanyes de relacions públiques. L’abast i l’impacte de les empreses podrà mesurar-se en els esments i la cobertura mediàtica que rebin.

Com fem un clipping de premsa?

Generalment, són les pròpies agències de relacions públiques o els departaments de comunicació de les empreses els encarregats del registre i monitoratge dels esments. Per a fer un bon clipping de premsa des de zero, et recomanem seguir aquests consells:

Estableix la freqüència de cerca

En primer lloc, establirem un dia o hora concreta per a fer les cerques sobre la meva marca. Aquesta freqüència dependrà de la urgència i del nombre d’esments que té una empresa en els mitjans. Per exemple, si l’empresa sol registrar esments diàriament o s’arrisca a tenir una crisi reputacional, és preferible fer la labor de cerca d’esments diàriament (idealment al matí i a la tarda). Si per contra la marca només compta amb esments fruit de treballs de relacions públiques, es pot fixar una periodicitat setmanal per a la cerca de notícies.

Recopila notícies de la teva marca objectiu

Per a aquesta fase recomanem utilitzar serveis de proveïdors externs, com Scapefox o Hallon, que faciliten els processos d’anàlisis i recopilació dels articles tant en línia com en ràdios i televisions. A més, t’assegures que respectes els drets d’autor, perquè les empreses de seguiment de mitjans que comercialitzen serveis de clipping de premsa han de disposar de les autoritzacions dels editors de diaris i premsa per a poder incorporar articles de les seves capçaleres en els dossiers que elaboren. Generalment, aquests proveïdors ens facilitaran una imatge o pdf per cada retallada de premsa de premsa en línia o escrita, i l’enllaç a la peça d’àudio en el cas de la ràdio i de vídeo en el cas de la televisió.

Estableix uns mesuradors

Una vegada recollits totes les retallades, hem d’analitzar-los i determinar el seu valor.  Els KPIs més comuns són:

 • OTS (opportunity to see) o abast: amb aquesta mesura ens referim a l’audiència o nombre de persones que han pogut veure la retallada de premsa. Si és televisió serà núm. d’espectadors del programa; si és ràdio núm. d’oients; i en el cas de premsa seran els lectors o usuaris únics en el seu format en línia.
 • Valor econòmic: el valor equivalent d’aquesta retallada si fos una peça pagada. Aquest mesurador és un dels quals tradicionalment han determinat el ROI d’una campanya de RRPP.

Preparació d’informe

Ara que ja tenim localitzats les retallades de premsa i el seu valor, podrem generar un informe o lliurable que reculli tota la informació al complet. Es pot utilitzar un full d’Excel amb tots els articles i els seus mesuradors, o el format que més convingui a la marca. Si la part visual de les retallades és important, es pot preparar un dossier de premsa o coverage book, que a més de les dades sobre cada esment inclouria una captura de pantalla de cada retallada de premsa.

Plantilla de clipping de premsa

Et deixem una plantilla d’exemple per a preparar un clipping de premsa d’una campanya en mitjans de comunicació, incloent-hi una breu anàlisi final que serà molt útil per a definir pròxims passos en l’estratègia:

NOM DE LA MARCA:

Data: [Data del report]
Període cobert: [Des de – Fins a]

Resum Executiu

Total d’esments: [Nombre total d’esments]
Mitjans coberts: [Nombre de mitjans coberts]
To dels esments: [Positiu, Negatiu, Neutral]
Detall d’Esments

1. [Títol de l’article 1]
Data de publicació: [Data]
Mitjà: [Nom del mitjà]
Enllaç: [URL de l’article]
Resum: [Breu resum del contingut de l’article]
To: [Positiu, Negatiu, Neutral]
Audiència o abast:
Valor econòmic:
Extracte rellevant:
[Cita o extracte rellevant de l’article]

2. [Títol de l’article 2]
Data de publicació: [Data]
Mitjà: [Nom del mitjà]
Enllaç: [URL de l’article]
Resum: [Breu resum del contingut de l’article]
To: [Positiu, Negatiu, Neutral]
Audiència o abast:
Valor econòmic;
Extracte rellevant:
[Cita o extracte rellevant de l’article]

(replica tantes vegades com retallades hagis detectat)


Anàlisi de la campanya i conclusions
Temes més freqüents:
[Descripció dels temes més esmentats en tots els mitjans]
Tendència del to: [Anàlisi de com ha variat el to dels esments al llarg del temps]
Conclusió principal: [Descripció de la conclusió principal de l’anàlisi]
Recomanacions: [Suggeriments basats en l’anàlisi dels esments]

En resum, el *clipping de premsa és una eina essencial en l’àmbit de les relacions públiques i la comunicació. No sols permet a les organitzacions monitorar la seva presència mediàtica i la dels seus competidors, sinó també proporciona informació valuosa per a avaluar i ajustar les seves estratègies de comunicació. Amb l’ajuda d’eines especialitzades, el procés de recopilació i anàlisi de la cobertura mediàtica s’ha tornat més eficient i precís, convertint-se en un recurs indispensable per a qualsevol estratègia de comunicació efectiva.

En LF Channel preparem *clipping de premsa per als nostres clients amb regularitat. A més, compartim en el nostre blog alguns ‘*hits’ aconseguits per l’equip en premsa al llarg de l’any. Entra en el nostre blog per a conèixer els nostres millors LF HITS.

 

*LF Channel podria haver fet ús parcialment de *IA per a l’elaboració de continguts del blog.[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Contactar amb LF Channel

  He llegit i accepto la Política de Privacitat.

  Parlem?

  Telèfon Barcelona

  Telèfon Madrid

   He leído y acepto la Política de Privacidad.