Notícies

9 d'August de 2022, Judit Alabert

Com generar engagement als mitjans de comunicació espanyols: el “pitch” perfecte

Generar interès als mitjans de comunicació espanyols es presenta com un tasca complexa en els temps que corren. La crisi de la Covid-19 ha canviat les regles del joc i, lluny de tornar a “l’antiga normalitat” més de dos anys desprès, hi ha costums que han arribat per quedar-se. Les redaccions han patit retallades de personal, molts i moltes periodistes segueixen teletreballant, han crescut considerablement els mitjans de pagament, tornen els esdeveniments presencials… la vida continua i les relacions públiques aposten per aquesta nova realitat.

Per entendre com funcionen els mitjans a Espanya haurem de tenir en compte una sèrie de peculiaritats culturals que els fan especials. Existeix una tendència generalitzada de la premsa espanyola al branded content, es a dir, cada vegada hi ha mes mitjans que es nodreixen de continguts patrocinats. Això es justificable donada la creixent dependència del retorn online que, els últims 20 anys ha passat a convertir-se en la principal i quasi única font d’ingressos per molts mitjans, degut a la forta caiguda que ha patit el paper. Concretament, el carrer Estudi General de Mitjans (EGM) ha certificat que la caiguda dels lectors de premsa impresa es una tendència imparable. En total, 5.621.000 persones llegeixen diàriament diaris impresos a Espanya, això es tradueix en que els diaris de paper han perdut 8,9 milions de lectors de mitja al dia en l’última dècada.

En qualsevol cas, cal mencionar que, malgrat aquest descoratjador panorama per les rotatives, l’influència del paper segueix sent molt important al nostre país. Els clients que busquen estratègies de comunicació segueixen valorant molt positivament aparèixer a un diari imprès, ja que es continua considerant com un senyal de prestigi i es considera més exclusiu que les publicacions online. Així mateix, la premsa especialitzada segueix tenint un important pes a nivell imprès. Els mitjans verticals continuen captivant un gran nombre de nostàlgics del paper, ja que molts responsables de la presa de decisions en aquest àmbit continuen dipositant molta confiança en la premsa especialitzada tradicional.

 

Treballar i conviure desde casa

Partint d’aquesta base, també hem de considerar un altre aspecte clau com es el del teletreball. Amb la pandèmia, moltes publicacions es van veure en el compromís de canviar les redaccions pel menjador de casa, una mudança que en molts casis ja és permanent.
Una part important del treball d’una agència de comunicació es l’anomenat “seguiment” de mitjans, que consisteix en contactar als i les periodistes, tant per email, telèfon o per WhatsApp, per comunicar-los qualsevol notícia relacionada amb el client amb els que es treballa, bé sigui l’enviament d’una nota de premsa, oferir una oportunitat d’entrevista, convidar a un esdeveniment, consultar la seva agenda editorial…

Fins 2019, aquest seguiment començava inicialment amb un email al periodista seguit, en molts casos amb una trucada de confirmació. No obstant això, actualment trucar a les redaccions  resulta complex, ja que en moltes ocasions no et comuniquen amb els periodistes i, si ho fan, no sempre responen. A més, a l’hora de sol·licitar contactes als i les secretàries de redacció, els procediments poden variar segons el mitjà. Alguns que es prenen la protecció de dades molt seriosament i no facil·liten adreces d’email personals. Aquesta situació fa difícil la localització del contacte del periodista que cobreix el tema en qüestió.

 

¿ Com prepara el Pitch ideal?

Definim pitch com el text que es farà arribar al periodista de manera “d’esquer” per generar en ell o ella l’interès sobre la qüestió que es presenta.

En el cas d’una nota de premsa o d’un article, el pitch resumeix els temes principals dels que es parla al text, mentre que per les entrevistes, aquest paràgraf explica qui es el portaveu i proposa els temes principals sobre els que ell o ella podria parlar.

És fonamental trobar l’angle correcte per plantejar el pitch i per això es recomanable portar a terme una investigació prèvia. Convé revisar si s’han publicat al mitjà continguts sobre el tema que volem plantejar i amb quin tipus d’enfoc. A més, revisar els últims articles del periodista al que ens adrecem, per comprovar que no ha parlat sobre el tema a oferir, ja que en aquest cas, probablement ens ho rebutgi.

També es molt important veure com estructuren i enfoquen els continguts, per intentar aproximar-nos amb el nostre pitch al tipus d’idees i estil que busquen. També es clau fugir dels eslògans marketinians. Els periodistes identifiquen de seguida quan estem intentar “vendre” alguna cosa, per això es important centrar-nos en oferir-los un contingut de qualitat i proporcionar valor al mitjà. Aquest tipus de mesures es el que diferencia una agència de comunicació de qualitat.

Des de les agències, sempre haurem d’empatitzar i posar-nos a la pell del periodista. Reben centenars d’emails al dia i, en moltes ocasions, amb el desgavell del dia a dia, els hi resulta complicat destriar entre que es el veritablement interessant. Per aquest motiu, haurem de fer una feina prèvia i oferir-los la informació ja païda i enllestida per preparar un contingut.

 

El poder de l’exclusivitat

Una tàctica molt interessant i que, per regla general, funciona prou bé, es oferir continguts en exclusiva. Al capdavall, els mitjans estan competint en un mateix escenari: el de Google. Publicar continguts únics  els ajuda a posicionar-se millor als diferents buscadors, ja que a nivell SEO es penalitza la còpia de continguts. Per aquest motiu, oferir exclusivitat els ajuda a guanyar posicions, al mateix temps que els hi dona prestigi, ja que han sigut ells i no la competència els triats per comunicar la notícia.

Per aquest motiu, sempre que tinguem un contingut realment rellevant, recomanem oferir-lo en exclusiva al principal mitjà d’interès pel client per assegurar-nos la seva atenció. Tot i que no tots els clients entenen això, un impacte de qualitat val més que deu de menys valor. Una altre mètode, es oferir la informació bloquejada a un únic mitjà, per tal que disposi del contingut de manera prèvia a la resta de publicacions i puguin preparar una peça especial, tot i que s’enviï aquesta informació a la resta de contactes de la base de dades una vegada acabi el bloqueig. Al final, cada vegada menys mitjans copien i enganxen la nota de premsa que els hi envien des de la marca, sinó que existeix una tendència a elaborar peces úniques que s’aprofiten dels continguts oferts per les companyies.

En referència a l’hora i data d’enviaments, no hi ha cap fórmula màgica. Depèn de molts factors com els calendaris editorials dels mitjans, els esdeveniments de la setmana, l’actualitat… però a nivell general, recomanaríem enviar continguts de dimarts a dijous i en horari de matins. Els dilluns normalment son dies de reunions editorials i els periodistes disposen de menys temps per consultar la seva safata d’entrada, mentre que els divendres son dies de tancament, i els periodistes estan més centrats en finalitzar els temes que tenen pendents que de triar-ne de nous.

I per tu, quines son les claus per aconseguir l’èxit amb els/les periodistes?