Notícies

Lograr el equilibrio perfecto en el seguimiento a medios
11 de February de 2022, Redacción

Com aconseguir l’equilibri perfecte al seguir als mitjans?

Quan parlem de relacions públiques ens referim al vincle que es genera entre mitjans de comunicació i les empreses. L’objectiu d’aquesta especialitat és gestionar la presència de les empreses en els mitjans. Per tant, l’emissor és l’empresa en qüestió, i el receptor és el periodista. Els professionals de les relacions públiques som qui creem el missatge, l’objectiu del qual és generar interès en el receptor i aconseguir que aquest li doni cobertura. Per a aconseguir aquesta missió, cal complir amb un requisit imprescindible: oferir al periodista informació de valor. Si el que es transmet al mitjà no té interès o és el mateix que li estan explicant la resta d’empreses, el periodista no publicarà aquest contingut i, conseqüentment, l’objectiu de relacions públiques no s’aconseguirà.

Relacions Públiques enfocades als Mitjans de Comunicació

Per aquest motiu, a l’hora de comunicar a mitjans, les empreses han d’escollir bé què volen explicar i assegurar-se que la informació que transmeten té interès. Una vegada complerta aquesta condició, la responsabilitat recau sobre els professionals de les relacions públiques que hem de presentar de manera atractiva i suggeridora aquesta informació al mitjà.

Els i les periodistes reben centenars de propostes de continguts diàriament, motiu pel qual resulta imprescindible dur a terme el que en relacions públiques es denomina “seguiment de mitjans”. Aquesta tasca consisteix a assegurar-nos que el contingut que li proposem al o la periodista li ha arribat correctament. Com fem això? El canal inicial és l’email: preparem el que es denomina “pitch” o text explicatiu en el qual li expliquem al o la periodista, què és el que li oferim i per què ha de valorar el contingut que li proposem. Una vegada enviat aquest email, comença la part més desafiadora pel professional de les relacions públiques: aconseguir la publicació. Per a això, és crucial confirmar amb el periodista que ha rebut la informació que li hem enviat i que té en ment el tema del qual li estem parlant. Com?

En primer lloc, el mètode més directe, una vegada enviat l’email amb la proposta, és cridar al periodista. El més idoni és contactar telefònicament amb la redacció i que ens facilitin parlar amb aquesta persona en qüestió. No obstant això, la Covid-19 també ha canviat les regles del joc en aquest cas. Són molt pocs els periodistes que acudeixen presencialment a les redaccions o, encara que acudeixin, són pocs els que responen al telèfon. Ja era complicat localitzar a determinats periodistes abans de la crisi sanitària, tanmateix, el teletreball actual ha dificultat molt més aquesta tasca. Ara bé, la situació canvia si comptem amb el telèfon personal del o la periodista. A vegades des de secretaria de la redacció se’ns facilita aquest número privat, però això no és massa habitual.

Si disposem del telèfon directe del o la periodista, la nostra recomanació és dirigir-nos primer a ell o a ella a través de WhatsApp. És una via menys agressiva i genera menys molèsties als professionals, que normalment estan ocupats amb algun tema o en alguna roda de premsa o esdeveniment que la nostra trucada pot interrompre. Si no ens responen per WhatsApp, llavors podem procedir a la trucada directa, però sempre intentant pensar en l’horari que li generi la menor interrupció possible: última hora del matí o primera de la tarda.

Si no ens faciliten el telèfon des de secretaria de redacció o, directament, el o la periodista no ens respon, ni tampoc comptem amb el seu mòbil particular, llavors la via per a realitzar el seguiment haurà de ser de nou l’email. Podem enviar els denominem correus electrònics “reminders” en els quals tornem a exposar al periodista el tema del qual volem parlar-li de forma resumida per a confirmar amb ell o amb ella que ha rebut l’email anterior i que té present el tema que li comentem.

El nostre suggeriment, en aquesta situació, és no enviar més de dos emails reminders. Si no ens ha donat resposta el més probable és que al periodista no li encaixi el contingut que li estem proposant o no tingui temps d’abordar-lo.

Les i els periodistes saben que part del nostre treball és seguir-los a ells i a elles, motiu pel qual estan acostumats a aquesta mena de relació. No obstant això, hem de posar-nos també en el seu lloc, empatitzar amb la seva feina, i saber quan insistir i quan no. Com comentàvem inicialment, el més primordial és oferir-los contingut de qualitat i d’interès. Insistir molt perquè simplement publiquin una nota de premsa corporativa del nostre client no és el més recomanable si volem conservar una relació positiva amb ells o elles. Hem de saber balancejar entre el que vol el client (la publicació) i el que vol el periodista (la notícia).